logo


CLICK ON THE IMAGE TO ZOOM AND READ THE DESCRIPTION OF THE DISH!


FILIPINO MENU A P250


FILIPINO MENU B P250


FILIPINO MENU C P300


FILIPINO MENU D P300


FILIPINO MENU E P350


FILIPINO MENU F P350


FILIPINO MENU G P400


FILIPINO MENU H P400


HANDAANG MAHARLIKA P600